გურჯი გიო (გიორგი თავართქილაძე) - ფოტო

გურჯი გიო (გიორგი თავართქილაძე) - პოეტი

139