0

იჯდა


შენს კელიას სხვა დაპატრონებია
და დაუხატავს ცივი საღამო
შენ კი გიგზავნია ლექსი შორეული
 შენ კი გიწერია,  შენ კი გიწერია! 
 ბევრი ტკივილი მანდ მოკლული
 ახლა ნახატები გარს შემოხვია 

 თვალწინ მიდგა მე მონასტერი
 შარშან ამ დროს შემიწყვეტავს ფიქრი ჩემეული
 დღეს ქვევრების წინ უცხო მგზავრი 
 იჯდა!...........................
თურმე დამვიწყვია ის დრო ძვლებული
საღამო კი კოდში მჯდარა შეუცვლელი!
კომენტარები (0)