0

აიწონა-დაიწონა


აგერ ჯირკი, ზედ ფიცარი,
აქეთ - ვანო, იქით - ნონა,
დასკუპდნენ და ააქანეს,
აიწოდა, დაიწონა!

ერთი-ორი, ერთი-ორი!
აღმა ვანო, დაღმა - ნონა,
ადიან და ჩამოდიან,
აიწონა, დაიწონა!

რა კარგია ასე ფრენა,
დახეთ, ცელქებს მოეწონათ,
ადიან და ჩამოდიან,
აიწონა, დაიწონა!

ერთი-ორი, ერთი-ორი!
აღმა ვანო, დაღმა - ნონა,
ადიან და ჩამოდიან,
აიწონა, დაიწონა!	
კომენტარები (0)