ქეთევან ქუჩუკაშვილი - ფოტო

ქეთევან ქუჩუკაშვილი - ლექსები, პოემები 1