0 35

.სი(ცოცხლე/კვდილი)


სიცოცხლე მოკვდა, სიკვდილი იცოცხლებს მარად.
არავინ იცის, სიკვდილი თავს გრძნობს რა გვარად.
მას ძმა მოუკლეს, თან მოუკლეს მისივე ხელით,
ნება არ მისცეს, დაეტირა მკვდარი სანთელით.
კომენტარები (0)