მასპინძელი ღამე...


ღამე თითქოს მასპინძელი ჩვენი საუბრების
არ აპირებს გათენებას, მთვარეც მზეს ემთხვია.
თურმე როგორ გყვარებია მდელო ყვავილების,
სად მჯდომარეს ვარდ-ეკალი ცრემლით გისეტყვია.
0 კომენტარი

© POETRY.GE 2013 - 2024

@ კონტაქტი