0 50

კითხვები...


ვინაც ამ გრძნობას სიყვარული უწოდა ნეტავ,
რა გამოსცადა და რა იყო მისი ნაღველი?...
როგორ გაუძლო ამ გრძნობისგან ნაჩუქარ ჭმუნვას?...
ან სად იპოვა, ან თუ ჰპოვა მისი საშველი?...
კომენტარები (0)