0 69

.ამბრის ურემი


მითხარ, რად მინდა შენი ნუგეში,
თუ ვერ გავიგე, ბედი რას მერჩის.
რატომ შემაბა ამბრის ურემში
და მათრევინა ჩემივე მძორი.
კომენტარები (0)