0 58

.ბალახის სუნი


ბალახის სუნი გულს მირევს,
სარკეში ვხედავ მზეს.
მოვკვდები, ვიღაც ჩაიცვამს
ჩემგან აგლეჯილ ტყავს.
მე კი დავცინებ ზემოდან,
ფიქრი ტვინს მოუტ*ნავს.

Твойбратлаша
კომენტარები (0)