0 26

გაქცევა


მე გაგექეცი კლანჭებიდან, სად არს სავალი?
ტოტები სახეს მიფლითავენ, მიმძიმს ნავალი.
თან მობრუნების სურვილს მიჩენს გრძნობა მტარვალი.
ნაკვერჩხალს აქრობს ტვინი ჩემი ფიქრთა მქარგავი.
კომენტარები (0)