0 26

შეწყვეტილი დიალოგები


შენ რა გგონია, შენი მნახველი ხმას ვიმორჩილებ?
ჯერ დამაცადე  გამოვფხიზლდე და გონს მოვიდე,
მე აღარ ძალმიცს, ვერ გავმართავ შენთან საუბრებს,
რადგან ვეჭვობ რომ მე მარგინალს შენს ღირსად მთვლიდე.
კომენტარები (0)