0

წიწილა


კრუხს ჩამორჩა წიწილა,

იწივლა და იწივლა,

დედის რისხვა წიწილამ

თურმე ვერ აიცილა.
კომენტარები (0)