0

თაგუნა


რამ დაგაფრთხო თაგუნა?
წამოვიდა შხაპუნა,
შენ კი უცებ გეგონა
კატამ მოგიკაკუნა.

ასე მხდალი ცხოვრება
რა იღბალმა გარგუნა?	
ლუარა ჭანტურია
კომენტარები (0)