მაია მირუაშვილი

პედაგოგი. პოეტი. მწერალი

0

იქნებ არა აქვს გასათევი ..


იქნებ არა აქვს გასათევი
სიყვარულს ბინა,
ნიშნად უფალმა, გახსოვს?
გული გამოიწვდინა.
ზოგს სიხარული მიაკუთვნა 
ბედად და წილად, 
ზოგმაც სიზიფეს შესადარი
ჭაპანი ზიდა.
ქალი უკაცოდ?
ეგ ვინა სთქვა,
სად გაგონილა?
დასაბამიდან, უფლისაგან 
ეგ, ეგრე ქმნილა.
ცარელა გული, გაყინული?
უფლის წვლილია?
- ყველას არ შეხვდა სიყვარული,
გამოილია.

22.02.2018წ.
კომენტარები (0)