მაია მირუაშვილი

პედაგოგი. პოეტი. მწერალი

0

მანდარინები


შიშსა და კრძალვას თესავდა მუდამ.
მიზეზი თუა ციტრუსის ველი.
ომის მიზეზი მანდარინები...
ნუთუ ეს არის სიმართლე მთელი.
უქართველებოდ აფხაზთ მიწა სად გაგონილა!
აქ ციტრუსები ნარინჯების არმიად დგანან,
აფხაზთა ომში ზავს ითხოვდნენ მანდარინები;
ჩვენი პატრონნი მოგვგვარეთო, დახოცეთ განა?

29.01.2014 წ.
კომენტარები (0)