მანანა ტონია - მწერალი

მანანა ტონია - ფოტო დაიბადა 1957 წ.