რა გაიოცე? წამით შენს თვალებს ..

რა გაიოცე? წამით შენს თვალებს
ისეთმა ელვამ გადაუარა,
რომ ,,გამარჯობა" ღიმით შევცვალე
და... მოგიკითხო ახლა თუ არა...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
დამშვიდობება იყო ისეთი,
მე რომ ვიცი და შენც რომ გაქეზებს
მარტოობისკენ. გაუჩინარდი
და ავიფარე ხელი სახეზე.
ბედი დამატყდა _ ყველა სიყვარულს
შენთან მივყვე და ერთხელ ვერ გითხრა... 
სხვას ხომ ყველაფერს ჯვარი სწერია, 
როგორ ხარ-მეთქი, მაინც მეკითხა!