0 112

სოხუმის მატარებელი


დგას ამ სოფლისგან გარიყული მატარებელი,
ძველ მოგონებებს გვიმხელს თვისი მზერით გულიდან,
როგორ წაჰგლიჯეს ერთადერთი თავისუფლება,
როს სიყვარულის გზას მოსწყვიტეს თვისი სუნთქვიდან!

დგას ,ესე მკაცრად განძარცული მატარებელი,
მისი ხმის წვდომა ენატრებათ ახლაც ქართველებს,
ოდეს უმზერენ ყველასაგან აწ მიტოვებულს,
ცრემლი ადგებათ მის ხილვისას თურმე მნახველებს!
კომენტარები (0)