სოლრეული - მწერალი

წიგნი შენი სულის ორეულზე - სოლრეული