მარი იმერი - ფოტო

მარი იმერი - ფიზიკოსი ლირიკოსი

საინტერესო, აქტუალური, სასარგებლო