მარი იმერი - ფოტო

მარი იმერი - ლექსები, პოემები 71