მარი იმერი - ფოტო

მარი იმერი

ფიზიკოსი ლირიკოსი

0

მ ი ყ ვ ა რ ს კა ც ი


(იუმორესკა)
   მიყვარს კაცი, არამკაცრი 
 სუნთქვას მაინც რომ დამაცლის,,,
სახლში მისულ ცოლს სადილად
    დამახვედრებს ღომს და საცივს,,,,, 

მიყვარს კაცი -გულმოწყალე
 მე რომ გულს არ გამიწყალებს, 
 გაღვიძებულს მომაგებებს 
 ხან იებს და ხანაც ვარდებს,,,, 

სამსახურში ჩუმად წავა
 არ მოჰყვება ამას დავა,,,, 

მიყვარს კაცის ტუჩთან ღარი 
 ხასიათი რომ აქვს მყარი, 

მიყვარს კაცის ზნე და გვარი
 ვერ მოხიბლავს როს სხვა ქალი,,, 
მიყვარს კაცი, არამკაცრი,,,, 
 მისთვის ტრფობის სასმისს დავცლი, 

ჩემს სიცოცხლეს ვანაცვალებ
 არსად, არავისში გავცვლი,,,, 
მიყვარს კაცი, მამაკაცი,,, კაცი სათნო 
 ლამაზ ქალთა მყვარებელი თანაც სანდო,,, 
მიყვარს კაცი, რომარ იკლებს არსად ლხენას
 და მძულს კაცი -აყოლილი ქალის ენას!
მიყვარს კაცის ჩახუტება გულის მხარეს
 რომ არასდროს არ მომაკლებს ხვევნა ალერსს 
მიყვარს კაცი - არამკარი
 მისთვის ტრფობის სასმისს დავცლი
კომენტარები (0)