0 3

სვანმა ოქროს თევზ დავიჭირეო.


სვანმა ოქროს თევზ დავიჭირეო.
-მერეო?
-მერე გადავადნეო!.. 
-მერ'ფი-
კომენტარები (0)