0 3

ღიპი, შეძენილი კულტურული მემკვიდრეობის...


ღიპი, შეძენილი კულტურული მემკვიდრეობის, არამატერიალურ ძეგლად რომ გვიღიარონ , არა? 😅
-მერ'ფი-
კომენტარები (0)