0 4

შემომესიენ მწერები ...


შემომესიენ მწერები,
შენ სადაური მწერი ხარ!..
ვუთხარ, მე ჩემსას ვრითმავ და
ამ ჩემს გულისთქმას ვმღერივარ.
არც არვის არას დავაკლებ,
არც არავისი მტერი ვარ.
მაინც ხელ-ფეხი შემიკრეს,
მით საარაკოდ მწერი ვარ!..
შემომესივნენ მწერები.
მე რა თქვენსავით მწერი ვარ?!..
                    -მერ'ფი-
კომენტარები (0)