0

თუკი არ ცხოვრობთ ქრისტიანული წესდებით...


თუკი არ ცხოვრობთ ქრისტიანული წესდებით, რა მნიშვნელობისაა თქვენთვის ვინმეს სულიერი დაცემა ანდა მისი ეკლესიური სიწმინდე? რატომ განიკითხავთ მას?...
-მერ'ფი-www.merpi.ge
კომენტარები (0)