მოქმედებაში რეალურად ან სიკვდილს ან სიცოცხლეს ემსახურები,

მოქმედებაში რეალურად ან სიკვდილს ან სიცოცხლეს ემსახურები, დანარჩენი ფერებია მხოლოდ! მოძრაობა სიცოცხლისათვის და მხოლოდ ქრისტეს გზით
კომენტარები (0)