0

თუ მიმღებ ქვეყანას არ აქვს რესურსი


თუ მიმღებ ქვეყანას არ აქვს რესურსი, რომ დაიცვას თვითმყოფადობა სხვა მიგრანტებით ჩასახლებისას, ეს ქვეყნის დაპყრობის ტოლფასია! არა?
კომენტარები (0)