ინდივიდები პირამიდულად ვლაგდებით საზოგადოებაში.

ინდივიდები პირამიდულად ვლაგდებით საზოგადოებაში. საზოგადოებებიც პირამიდულად ლაგდება ერთმანეთთან და ზოგის წვერი სხვათა ძირია მხოლოდ
კომენტარები (0)