0

ინდივიდები პირამიდულად ვლაგდებით საზოგადოებაში.


ინდივიდები პირამიდულად ვლაგდებით საზოგადოებაში. საზოგადოებებიც პირამიდულად ლაგდება ერთმანეთთან და ზოგის წვერი სხვათა ძირია მხოლოდ
კომენტარები (0)