სამწუხაროდ ბოდიშები ყოველთვის ვერ კურნავს მიყენებულ ტკივილს

სამწუხაროდ ბოდიშები ყოველთვის ვერ კურნავს მიყენებულ ტკივილს
და დროც ვერ აქრობს კვალს,
ყოველთვის!..
კომენტარები (0)