0

სამწუხაროდ ბოდიშები ყოველთვის ვერ კურნავს მიყენებულ ტკივილს


სამწუხაროდ ბოდიშები ყოველთვის ვერ კურნავს მიყენებულ ტკივილს
და დროც ვერ აქრობს კვალს,
ყოველთვის!..
კომენტარები (0)