0

ტილების უფლებათა დაცვის საზოგადოება თუ არსებობს ნეტა?..


ტილების უფლებათა დაცვის საზოგადოება თუ არსებობს ნეტა?.. 
.., რომ მიძვრებიან სხვის თავში?!
კომენტარები (0)