0 14

არის რაღაც არაფერშიც,,,


არის რაღაც არაფერშიც. 
თუნდაც ერთი, 
არაფერის არაფერი...
თუნდაც ღმერთი, 
ამ სამყაროს მიზეზი და 
თვით სამყარო მრავალფერი... 
რასაც ვხედავთ, 
გვესმის, 
ვამბობთ. 
რასაც ვგრძნობთ და 
რასაც ვერ ვგრძნობთ. 
არის ფსიქო შედეგი 
თუ გონებაში დანაფერი?! 
- მერ'ფი-
კომენტარები (0)