0 3

რად მე ვარ უხვი მწერელი


სად მე ვარ უხვი მწერელი?!
აუტანივარ წერასო...
მწერები ძრწოლვით შემცქერი(ს)თ
ზე, ცას, მიმავალ ძერასო! 
                     -მერ'ფი-
კომენტარები (0)