0 7

მეგობრობა რად არგუნე მტრობას?,


მეგობრობა რად არგუნე მტრობას?,
რა გინდოდა, ასე რად მოიქეც?
მტრების შიშით რად დამლახვრე ზურგში?
ასე შენც ხომ მათ სამსხვერპლოდ იქეც??..
აღარა გაქვს აღარავის ნდობა.
ძმა რომ ძმაა მასაც ჰგონებ სჭირი.
დაიკარგა სიყვარულის გრძნობა,
შიშის გამო ხდები გასაჭირი...
ახლა რა ვთქვა?
ყველა თავის გზა აქვს...
გაიყარა უსუსური გზები,
ჩემში მხოლოდ მოგონებად დარჩა.
არ შემდგარი მოგონების წლები...
-მერ'ფი-
კომენტარები (0)