0 23

სუღლუკი და მაღრანი...


სუღლუკი და მაღრანი,
ჭილყვავი და ჭკა...
ყველა ერთი ოჯახია
მჩხავანა და შავი...
მათში მეტად ცნობადია
ყორანი და ყვავი!..
-მერ'ფი-
კომენტარები (0)