რას მბობენ ჩემზე ვარსკვლავნი,

რას მბობენ ჩემზე ვარსკვლავნი,
მანათობელნი ცისაო?!.
კაცთა ძრახვათა მპყრობელნი,
ნაიარებნი ღვთისაო.

-მერ'ფი-
კომენტარები (0)