0 4

მოგვეჭრა თავი...


„მოგვეჭრა თავი“, რომელიც აღარ გვაქვს!
​ყველა თავს გვჭრიდა: ოსმალო, რუსი,
​მონღოლი , სპარსი...
​წვერგაპარსული, წვერგასაპარსი.
​სათქმელი რა გვაქვს?!.
მტრის თავი სად გვაქვს.
ჩვენა გვაქვს გული...
და ჩვენ ვითავეთ ღვთის სიყვარული!

                      -მერ'ფი-


www.merpi.ge
კომენტარები (0)