0

ყვარელს უხდება თეთრი ნაბადი...


ყვარელს უხდება თეთრი ნაბადი,
ნაბადი მოსავს კუდიგორის გორს.
​დურუჯის შავი ქვიშის საბადოს,
მარგალიტებად ფიფქები ათოვს.
დოლოჭოპიდან ვაზოვანისკენ,
​თეთრ საბურველში ჩაეფლო მთები.
თითქოს სიბერე დაიტყო ხევმა.
​ტყემ დაიმშვენა ჭაღარა თმები.
​ზეცამ ღრუბლები გადაიყარა,
​და მზე გამოჩნდა მიწის მყვარელი.
​ასე სპეტაკი და ასე კოხტა,
ბევრჯერ გვენახოს, ღმერთო, ყვარელი!
- მერ'ფი-

www.merpi.ge
კომენტარები (0)