0 1

ვინც არ დაინდო ვაჟა და ...


ვინც არ დაინდო ვაჟა და
ვინც არ დაინდო ნიკალა,
ვინაც ოქრო-ვერცხლს ემონა,
გულის გზა ამოიკალა.
ვინაც ფიც-ვერცხლი გატეხა,
უკადრებელი იკადრა,
დღეს თავი კიტრად  რომ მოაქვს,
კიტრია კაპეიკადა!..
   -მერ'ფი-
კომენტარები (0)