0 19

კვირაცხოვლობა, კვირიაკე და თომას კვირა


კვირაცხოვლობა, კვირიაკე და თომას კვირა.
აღდგომის სწორფი კვირა დღე და საზრისის დილა.
​ამ დღეს იხილა, მაცხოვარი, თომამ,.. სხეულით.
​მის წინ დაეცა ხილვის კრძალვით დაოსებული...
​- შენა ხარ თომა ვინც, მიხილე და მრწამე მასე,
​ნეტარ არიან ვინც ვერ მხილა და მპოვა ასე!..
    -მერ'ფი-
კომენტარები (0)