წმინდა გიორგი ...


წმინდა გიორგი სახეა 
ქრისტეს ერთგული მხედარის.
თვით აღესრულა, 
ღვთის რწმენით, 
მორწმუნეთ მცველად, 
მხედ, არის!
სვედ არის, 
ლახვროს ურჩხულთა, 
უფრსკულთა ზედა 
მზედ არის!..  
ცეცხლისგან რაში უკაზმავს, 
უკუნისამდინ ზედ არის...
მისი შემყურე ქართველიც
გაბედულად და მხნედ არის!
    -მერ'ფი-
0 კომენტარი

© POETRY.GE 2013 - 2024

@ კონტაქტი