ზოგს ჰგონია: აბა ტაში, აბა ტაში, დღეიდან ვარ უსტაბაში...

ზოგს ჰგონია:
აბა ტაში, აბა ტაში,
დღეიდან ვარ უსტაბაში!
მაგრამ ისევ ის -მერ'ფი- ვარ,
თავდახრილი, ქვეყნის ვალში,
ღვთივ პატივი მერგო წილად,
ბეჩავი ვარ კერიაში... .
ეს სამშობლო რა ყოფილა!
რა სიკეთეც არ ვუპირე,
არ დამტოვა ბარიბარში.
მწირ გლახაკს თუ შეგიყვარებს
უკვდავთ წილ გყოფს მომავალში!
ახლა რა ვქნა?
დავიბენი, მოლოცვების მარაქაში...
ჩემს ცხოვრებას 
თქვენ მოგიძღვნით.
მეტი რა მაქვს?!
რა სიკეთეც მინაწილეთ
ღმერთმა ასად დაგიბრუნოთ.
მოიხმარეთ ბარაქაში!
-მერ'ფი-
კომენტარები (0)