0 0

პოზიცია... ოპოზიცია...


პოზიცია... ოპოზიცია... 
ოპოზიციის ოპოზიცია... 
სხვა პოზიცია... 
ორპოზიცია!
უპოზიციოც და ყვარყვარეც!..
... ყველა ერთ ქვაბში ჩაგვყარეს!
სადღაც იცინის, მომქმედი, ერთი.
თავი ჰგონია უკვდავი,.. ღმერთი!
-მერ'ფი-
კომენტარები (0)