ზარმაცი კაცის ყანასა...

ზარმაცი კაცის ყანასა,
ყვავი უმღერის ნანასო,
ყორანი ბანს ეუბნება
ზარმაცი კაცის ყანასო.
ეკალბარდს ვინღა მოუვლის,
ვინ დაულესავს სულ დანას?!...
კაცი უქმობით მცონარე,
ნატვრის თვალს ნატრობს,
უკან ნალს...
ბუხარში ნაცრის ქექვას
ვაჟკაცობა რომ ერქვა,
ჟამის სიმძიმე ედება
ყანას მოდებულ ძელქვას.
გულს მოკლავს იმის ყურება,
როგორ ჯაგდება ყანა.
თუ კაცმა არ მოუარა
ვის რჩება ეს ქვეყანა?
არავინ პატივს აღარ სცემს
უხმოდ ჩაქინდრულ თავებს.
გვგონია რამეს ვაკეთებთ,
ვეღარც კი ვაკრთობთ ყვავებს,
თუ სარეველამ იმარჯვა,
წალკოტს ვინ ააყვავებს ?!.
-მერ'ფი-