0 1

სარო!.. ქარო!.. ველო!.. რთველო!..


სარო!..  ქარო!..  ველო!.. რთველო!..
სა-ქართ-ველო  საქართველო!
ქალი!.. ალი!.. ქველი!.. ელი...
ქალდაველი და ქართველი.
-მერ'ფი-

www.merpi.ge
კომენტარები (0)