0 1

ვინც ღორობს ნუთუ ვერ ხვდება...


ვინც ღორობს ნუთუ ვერ ხვდება, აუტანია წერასო!
ღორი ღორობით შეიქმნის მის ღორულ ბედისწერასო!
-მერ'ფი-


www.merpi.ge
კომენტარები (0)