0 2

არ მინდა ჩემი სამშობლო...


www.merpi.ge
არ მინდა ჩემი სამშობლო
მუხთალს რომ ეპყრას ძალადა!
ნუ მიგაქვთ ჩემი სამყოფლო,
ძღვნად და მიწა-წყლის ვალადა!..
დღეს თუ პასუხი ვერ გაგეცთ
შვილნი მოგკითხვენ ხვალადა!
 -მერ'ფი-
კომენტარები (0)