0 6

სულში გამჯდარი წკვარამი...


www.merpi.ge

სულში გამჯდარი წკვარამი
დარდი არის და ვარამი.
სკვარამს ვერასგზით უშველით,
თუ არ შეივსო სხვა რამით...
 -მერ'ფი
კომენტარები (0)