0 0

ვინც არ დაინდო ვაჟა და... 25.06.2021


www.merpi.ge
ვინც არ დაინდო ვაჟა და
ვინც არ დაინდო ნიკალა,
ვინამც ოქრო-ვერცხლს ემონა,
გულის გზა ამოიკალა.
ვინამც ფიც-ვერცხლი გატეხა,
უკადრებელი იკადრა,
დღეს თავი კიტრად  რომ მოაქვს,
კიტრია კაპეიკადა!..
   -მერ'ფი-
კომენტარები (0)