0 0

ყვარელი იმაზე დიდია...


www.merpi.ge
ყვარელი იმაზე დიდია ვიდრე ზოგ ყვარლელს ჰგონია.
ყვარელში არის ძეგლები, თითო მსოფლიო დონეა.
ყოველ ჯერ ვიგებთ სიახლეს აღმოაჩინეს, იპოვეს.
ეს ხომ პატივზე მეტია ყვარლელი, გერქვას, იყო დღეს!
ყველა ჩვენგანის ვალია გვწამდეს ილია მართლისა,
საქართველოსთვის ზვარაკად აწ შეწირული სარდლისა!
-მერ'ფი-
კომენტარები (0)